Här finner du Information till förare gällande hantering av tid och förtydligande angående övertid, komptid m.m. Vänligen öppna dokumentet nedan för att ta del av informationen.

Information till förare gällande hantering av tid 2018-10-05