Res med oss

Till oss kan Ni vända er med ett redan färdigt önskemål om resa, men även när de egna ideérna tryter. Vi skapar förslag på resor, aktiviteter, mat och boende. Konferenser, Kick-off, kundträffar eller en tripp med kompisarna?

Genom att välja StångåBuss när ni ska åka buss bidrar ni till en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. På en resa från Linköping till Stockholm med en normal turistbuss innebär det en minskning med 325 kg koldioxid. Kontakta oss gärna för att se hur mycket miljön besparas på just Din resa!

I exemplet antar vi att bussens bränsleförbrukning är 33 l/100 km och att den är samma för diesel och HVO. Utsläppsminskningen beräknas genom livscykelberäkning enligt gällande regelverk i Hållbarhetslagen (Lag (2012:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen) och granskas av oberoende tredje part. Beräkningsmodellen tar hänsyn till alla genererade växthusgasutsläpp (CO2, CH4, N2O) i hela kedjan från odling och produktion till användning av bränslet. Beräkningarna är certifierade enligt ISCC-EU.

Vi hjälper Er att lyckas!

Offertförfrågan

Resevillkor

Res med oss800x400