StångåBuss
Res med oss


Top Res med oss

Från och med torsdagen 28 november 2019 blir StångåBuss mackar Energifabrikens mackar.

StångåBuss förvärvar Ringarums Busstrafik! Läs pressmeddelande här.

God Jul 1150×100
God Jul 500×200

Res med oss

Res med ossTill oss kan Ni vända er med ett redan färdigt önskemål om resa, men även när de egna ideérna tryter. Vi skapar förslag på resor, aktiviteter, mat och boende. Konferenser, Kick-off, kundträffar eller en tripp med kompisarna?
 
Genom att välja StångåBuss när ni ska åka buss bidrar ni till en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel. På en resa från Linköping till Stockholm med en normal turistbuss innebär det en minskning med 325 kg koldioxid. Kontakta oss gärna för att se hur mycket miljön besparas på just Din resa!
 
I exemplet antar vi att bussens bränsleförbrukning är 33 l/100 km och att den är samma för diesel och HVO. Utsläppsminskningen beräknas genom livscykelberäkning enligt gällande regelverk i Hållbarhetslagen (Lag (2012:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen) och granskas av oberoende tredje part. Beräkningsmodellen tar hänsyn till alla genererade växthusgasutsläpp (CO2, CH4, N2O) i hela kedjan från odling och produktion till användning av bränslet. Beräkningarna är certifierade enligt ISCC-EU.
 
Vi hjälper Er att lyckas!
 

Telefon

Kontor
013-100 200

Bussbokning
013-100 208

Trafikledning
013-14 33 02

Besöksadress

StångåBuss
Finnögatan 4B
582 78 Linköping

Kontaktuppgifter

Kontor 013-100 200

Bussbokning 013-100 208

Trafikledning 013-14 33 02


StångåBuss
Finnögatan 4B
582 78 Linköping

Hitta till oss