Resevillkor

Beställningsresa

Vid framkörning utan kontakt med kund anser vi resan avbeställd 20 minuter efter avgångstid.
Väntetid, fördröjning och utökning under pågående resa tilläggsdebiteras med mil- och timkostnad.

Avbokning senare än 72 timmar före avgångstid debiteras med 50% av resans pris.
Avbokning senare än 24 timmar före avgångstid debiteras med 100% av resans pris.

Onormal nedskräpning samt skadegörelse faller på beställarens ansvar och kostnaden för återställning debiteras.
Vi förbehåller oss rätten att anlita samarbetspartners vid behov.