Historia

Det började med tre bussar och lika många personer. StångåBuss bildades 1998. I dag ­har bolaget hundra bussar och över 200 anställda.

­– Jag minns så väl när vi gick ner till brevlådan och hämtade brevet.
Hasse Bäck kommer tydligt ihåg händelsen från 2003. StångåBuss hade köpt bolaget Carlgren & Jern ett år tidigare och hade nu lagt ett anbud på det färdtjänstavtal som man i och med köpet förvärvat men som nu var ute på ny upphandling.
– Och då fick vi ingen färdtjänst. Då hade vi 20 bussar och inget att köra. Det var en ruggigt jobbig period faktiskt. Vi hade köpt Carlgren & Jern men hade ingen körning. Det var inte optimalt, haha.
Ett jobbigt minne som han i dag kan skratta åt. För avtalet hade inte gjorts på rätt sätt och efter en ny upphandling vann StångåBuss och fick köra färdtjänst igen. Dessutom vann man ett skolbussavtal och köpte för första gången in stora bussar. 

1_VW 2003   2_Renault 2003   3_Ford 2003

Hasse Bäck, Dennis Morin och Mattias Forsberg äger i dag StångåBuss. Från att ha kört var sin egen färdtjänstbuss driver de i dag ett stort företag med hundra fordon och över 200 anställda.
­– Hade någon sagt åt mig, när jag körde färdtjänstbuss, att det skulle se ut så här hade jag sagt att ”du är inte klok”, säger Hasse.
Tillsammans med Mattias sitter han i ett av företagets mötesrum i lokalerna på Garnisonsområdet. Den nuvarande ägartrion blev komplett när Mattias gick in i företaget år 2000. Att han då gick in i ett företag som 15 år senare skulle se helt annorlunda ut var inget han räknade med.
– Nä, man levde i en bubbla. Jag hade kört taxi innan och hade en egen bil. Man tänkte inte att man skulle bli större utan man tänkte att man skulle fortsätta köra med bilen man hade.

Den stora förändringen i och med det omtalade färdtjänstavtalet och skolbussavtalet är talande för hela framgångssagan StångåBuss. 2004 vann man ett nytt avtal och började köra expressbussar vilket gav tio nya bussar till fordonsparken. 2007 köpte man Stureforsbuss och tog över en betydande del av skoltrafiken i området. Med vunna avtal och förvärv av verksamheter har StångåBuss haft en stadig utveckling. Det allra största avtalet kom 2011 när man började köra för Östgötatrafiken och startade bolaget eBuss tillsammans med flera andra bussbolag i Östergötland. Avtalet sträcker sig till 2021 och innefattar 30-35 bussar varav 25 stycken dubbeldäckare.

juni 2003 003   5_Linjevagn 2003   6_Inredning 2003

En otrolig utveckling. Trots det är det först när man påminner dem som de själva kan konstatera vilken resa de har gjort.
– Det gör man om man sätter sig ned och funderar på det. Men inte annars, man är så inne i vardagen. Men när någon säger att det är jättebra är det klart man inser att det är ett steg, säger Hasse.

De tre ägarna har hittat ett framgångsrikt sätt att arbeta. Med olika intressen och personligheter kompletterar de varandra till ett samlat och fungerat ledarskap. Hasse är den mest utåtriktade och har ansvaret för kontakter och avtalsförhandlingar. Mattias har personalansvar och Dennis är fordonsansvarig.

Skillnader som har gett framgång och olikheter som märks när man tar trappan ner, går genom verkstadshallarna och in på Dennis kontor. Bilden av företagets utveckling stämmer samman med de övrigas men redan i de första meningarna nämns bussmärken och modellnamn.
­– Jag har alltid tyckt det var roligt. I gymnasieskolan gick jag fordonsprogrammet och jag har alltid skruvat med bilar och motorcyklar. Det kändes ganska naturligt att ta fordonsansvaret, säger han.

7_Mercedes 2003   8_Mercedes 2004   9_Flygbuss 2008

Med företagets utveckling har givetvis fordonsparkens utseende förändrats. Från att i början ha lämnat bort fordonen för service och reparationer har man i dag åtta anställda mekaniker och gör det mesta arbetet med fordonen inom företaget. I sin roll är Dennis inte ute och mekar speciellt ofta utan har mer rollen som arbetsledare. Men han tar gärna på sig mekaroverallen då och då.
– Jag älskar den tekniska biten och problemlösning är det bästa jag vet. Men det gäller fordon, att lösa problem när det gäller människor har jag väl lite svårare för kan jag erkänna, haha. En maskin är mer förutsägbar oftast. Jag försöker vara ute en del och meka och tycker fortfarande att det är lika kul.

Samtidigt som det är vunna avtalsförhandlingar som har varit den starkaste ingrediensen i framgången är det samma avtal som gör framtiden oviss. Antingen vinner man eller så förlorar man. Och det är med ödmjukhet de tre ägarna ser på StångåBuss kommande tid. Men också med en drivkraft om att fortsätta förvalta sin verksamhet.
– Det viktigaste är att man förknippar oss på ett positivt sätt och att vi gör ett bra jobb. Oavsett om vi kör lastbil, buss eller tvättar en bil. Egentligen är det ingen stolthet att vi har en väldans massa bussar, utan att man har koll på dem. Säger man StångåBuss ska det vara en positiv tanke runt det, säger Hasse Bäck.

Linköping februari 2015