Företagsinfo

StångåBuss Trafik AB, Östergötlands största privatägda bussföretag, bedriver persontransporter i form av beställningstrafik, skoltransporter, färdtjänst och linjetrafik. Vi kör även bud med post och paket samt mattransporter och är miljöcertifierade sedan 2003.

StångåBusskoncernen, där StångåBuss Transport AB är moderbolag, sysselsätter ca 150 personer och har totalt runt 80 fordon som alla körs med HVO. I koncernen finns Mantorp Transport som erbjuder skräddarsydda transportlösningar.

StångåBuss utsågs till Gasellföretag av Dagens Industri 2007 & 2013.

Kontakta oss om du vill veta mer!